På denne siden finner du tekniske manualer og dokumentasjon samt nyttige verktøy for maskinene vi leverer.

SMEG vaskedekontaminatorer, programoversikter

 

GW 0160 = WD 1160 når koblet til 7000W

Last ned som .pdf
Koble fra demin water på Smeg GW 0160

Når maskinen ikke skal kobles til demineralisert vann ( kun på lab.) eller man ikke ønsker å koble varmtvann med maks 60 gr C på demin. slangen, må følgene gjøres:

Logg inn på maskinen med passord: 2222.

Enter SET og  sett parameter no7 i OFF

 

Hvordan justere doseringsmengden i en SMEG GW 0160 maskin

NB! Døren må være lukket og maskinen stå i standby-modus.

  • Hold inne funksjonsknappen øverst til høyre i 5 sekunder
  • Legg inn passordet 2222 – bruk piltastene under displayet for å endre tallet og funksjonsknappen øverst til høyre for å gå til neste felt
  • Når riktig kode er lagt inn, holdes start/stopp knappen inne for å bekrefte
  • Steg 1 kommer først opp, dette er såpedosering. Trykk på start/stopp knappen for å gå inn og endre verdien
  • Bruk piltastene og sett mengden til 5 (ml/liter)
  • Trykk inn start/stopp knappen og hold denne i 5 sekunder for å bekrefte ny verdi
  • Gå ut av menyen igjen ved å trykke på døråpner knappen
Nyttig verktøy for Desto spyledekontaminatorer

ATOS Monitor (søk etter ‘AT-OS APP’) er en app du kan laste ned til ditt nettbrett eller telefon.

Appen er et viktig verktøy for de som skal gjøre vedlikehold eller utføre reparasjoner på Desto eller At-Os spyledekontaminatorer.

Bilde av AT-OS appen