På denne siden finner du tekniske manualer og dokumentasjon samt nyttige verktøy for maskinene vi leverer.

Koble fra demin water på Smeg GW 0160

Når maskinen ikke skal kobles til demineralisert vann ( kun på lab.) eller man ikke ønsker å koble varmtvann med maks 60 gr C på demin. slangen, må følgene gjøres:

Logg inn på maskinen med passord: 2222.

Enter SET og  sett parameter no7 i OFF

Hvordan justere doseringsmengden i en SMEG GW 0160 maskin

NB! Døren må være lukket og maskinen stå i standby-modus.

  • Hold inne funksjonsknappen øverst til høyre i 5 sekunder
  • Legg inn passordet 2222 – bruk piltastene under displayet for å endre tallet og funksjonsknappen øverst til høyre for å gå til neste felt
  • Når riktig kode er lagt inn, holdes start/stopp knappen inne for å bekrefte
  • Steg 1 kommer først opp, dette er såpedosering. Trykk på start/stopp knappen for å gå inn og endre verdien
  • Bruk piltastene og sett mengden til 5 (ml/liter)
  • Trykk inn start/stopp knappen og hold denne i 5 sekunder for å bekrefte ny verdi
  • Gå ut av menyen igjen ved å trykke på døråpner knappen
Nyttig verktøy for Desto spyledekontaminatorer

ATOS Monitor (søk etter ‘AT-OS APP’) er en app du kan laste ned til ditt nettbrett eller telefon.

Appen er et viktig verktøy for de som skal gjøre vedlikehold eller utføre reparasjoner på Desto eller At-Os spyledekontaminatorer.

Bilde av AT-OS appen