I tillegg til å gi våre kunder, brukere og leverandører grunnleggende opplæring i våre maskiner og utstyr, tilbyr vi følgende kurs og opplæring.

Kurs
Hygiene

Grunnleggende prinsipper

I dette kurset får du basis opplæring i hygieniske prinsipper.

Kurset har varighet på 4 timer og passer alle som har behov for basiskunnskap om hygiene.

Tema er blant annet:

Smitte – smittesirkelen
(hvordan skjer smitte)
Smitteforebyggende
(hvordan unngå smitte)
Aseptikk og antiseptikk
Desinfeksjon
Sterilisering
Krav og føringer i standarder
Kurs
Smittevern

Krav/Føringer: Infeksjonsforebygging

I dette kurset får du opplæring i smittevern og infeksjonsforebygging.

Kurset har varighet på 5 timer og passer alle som jobber med smittevern, eller infeksjonsforebygging. Kurset tilpasses deltakerne.

Tema er blant annet:

Ulike typer smitte
(bakterier, virus, blodsmitte)
Multiresistente mikrober
(MRSA, VRE, ESBL, mm)
Smittemåter
Smitteforebyggende tiltak
Krav og føringer i lov, forskrifter og veiledere
Kurs
Skylleromsrutiner

Grunnleggende prinsipper

I dette kurset gjennomgås hva som er god skylleromspraksis.

Kurset har varighet på 4 timer og passer alle som betjener skyllerom, samt forhandlere av utstyr og maskiner til skyllerom.

Tema er blant annet:

Utforming av skyllerom
(ren/uren sone)
Hensiktsmessig plassering av utstyr/maskiner
Krav til utstyr og maskiner
Rutiner for å forhindre smitte; infeksjonsforebygging i praksis

Vi tilpasser opplæringen til ditt behov, enten du er vår kunde/bruker på sykehjem, på klinikk, eller leverandør.

Ønsker du mer informasjon om våre kurs?

Ta kontakt i dag!