Vi har lang erfaring og ekspertise innenfor infeksjonsforebygging og smittevern.

Vi tilbyr kurs og opplæring i følgende temaer