På denne siden finner du tekniske manualer og dokumentasjon samt nyttige verktøy for maskinene vi leverer.

Trykk først start/stopp knappen. ( maskinen vil stoppe)

Trykk så start/stopp knappen og funksjonsknappen in samtidig – se figur under ( maskiner blir da resatt) 

Hvordan stoppe og resette en SMEG maskin

When you performed a new installation in a new device, if you switch it on, in the display appears the message «NEED INST» (it’s required the first installation to set the correct altitude).

Check that the power supply has the right voltage and plug the power cord into the outlet.

Fill the demineralized water tank up to the maximum level. The tank holds approximately 4 liters of water. The minimum water level LED switches off, indicating that the tank is filling. When the full tank indicator lights up, this indicates that the tank has been properly filled.

Press the up (B134) button and the «POWER» button at the same time. The message «SET ALT 100 MT» appears on the display, showing the default altitude setting (100 m.a.s.l.).

Using the up (B134) or down (B121) buttons, adjust the setting to the actual altitude of the installation site (see paragraph on «Compensating for altitude»).

Press the «SET» button to confirm the displayed setting and start the automatic initialization procedure for loading the water into the hydraulic system and the chamber.

At the end of the procedure, the «READY» light comes on to confirm successful initialization.

Open the door and dry the chamber with a clean cloth.

ATOS Monitor (søk etter ‘AT-OS APP’) er en app du kan laste ned til ditt nettbrett eller telefon.

Appen er et viktig verktøy for de som skal gjøre vedlikehold eller utføre reparasjoner på Desto eller At-Os spyledekontaminatorer.

Bilde av AT-OS appen

NB! Døren må være lukket og maskinen stå i standby-modus.

  • Hold inne funksjonsknappen øverst til høyre i 5 sekunder
  • Legg inn passordet 2222 – bruk piltastene under displayet for å endre tallet og funksjonsknappen øverst til høyre for å gå til neste felt
  • Når riktig kode er lagt inn, holdes start/stopp knappen inne for å bekrefte
  • Steg 1 kommer først opp, dette er såpedosering. Trykk på start/stopp knappen for å gå inn og endre verdien
  • Bruk piltastene og sett mengden til 5 (ml/liter)
  • Trykk inn start/stopp knappen og hold denne i 5 sekunder for å bekrefte ny verdi
  • Gå ut av menyen igjen ved å trykke på døråpner knappen

Når maskinen ikke skal kobles til demineralisert vann ( kun på lab.) eller man ikke ønsker å koble varmtvann med maks 60 gr C på demin. slangen, må følgene gjøres:

Logg inn på maskinen med passord: 2222.

Enter SET og  sett parameter no7 i OFF