Våre produkter har gjennomgått testing av rengjøring- og desinfeksjonseffekt av HygCen. Vi har også TÜV godkjenning.

Videre kan vi tilby en hygienekontroll som oppfyller kravene i smittevernloven.

Som miljøbevisst leverandør er vi blant annet tilknyttet El-retur ordningen.

Dokumentasjon