For å sikre at myndighetenes krav til hygiene, sikkerhet og miljø ivaretas har vi utarbeidet et serviceprogram med utvidet hygienekontroll.

Utstyret kontrolleres 2 ganger pr år og vi utarbeider en rapport som inneholder forvasktemperatur, doseringsmengde for såpe, desinfeksjonstemperatur og holdetiden m.m.

Rapporten leveres institusjonen etter hver kontroll.

Ta kontakt for mer informasjon om hygienekontroll

Miljø, hygiene og oppfølging

Desto AS arbeider aktivt med miljøspørsmål og vi er proaktive i vårt arbeid for å redusere bruken av skadelige materialer.

Desto´s dekontaminatorer er  konstruert slik at mindre vannmengder forbrukes ved hjelp av et såkalt  “direct wash” system og samtidig som energiforbruket er redusert  til et minimum.

Maskinene rengjør og desinfiserer  effektivt og vi kan dokumentere  prosessen! Dette er en viktig del av dokumentasjonsgrunnlaget for institusjonens infeksjonskontrollprogram iht. smittevernloven.