Romforslag

Romforslag

Vi har lang erfaring i utforming av skyllerom og bistår gjerne med romforslag for ethvert behov.

Les mer om romforslag

Rådgivning

Rådgivning

Innviklet med EU-standarder, nye krav, desinfeksjonseffekt, A0-verdier, osv?

Ikke for oss som arbeider med dette på heltid. La derfor Desto ta ansvaret for at dette blir riktig!

Les mer om rådgivning

Hygienekontroll

Hygienekontroll

For å sikre at myndighetenes krav til hygiene, sikkerhet og miljø ivaretas har vi utarbeidet et serviceprogram med utvidet hygienekontroll.

Les mer om hygienekontroll

Kurs og opplæring

I tillegg til å gi våre kunder, brukere og leverandører grunnleggende opplæring i våre maskiner og utstyr, tilbyr vi kurs og opplæring i Hygiene, Smittevern og Skylleromsrutiner.

Les mer om kurs og opplæring